Integritetspolicy

Datasekretess är av extremt hög vikt för oss och eftersom vi är öppna och transparenta har vi en tydlig policyinställning för hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas. I denna integritetspolicy inkluderar alla hänvisningar till Jiji Boutique (“vi”) dess korrespondensföretag, Innocence, momsnummer: SE790601112201, Långängen 9, LGH 1001, Göteborg 417 22, Sverige, e-post info@jiji-boutique.se.

Senast uppdaterad: 10/11/2019

Personuppgiftsansvarig

Jiji Boutique är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när det gäller köp hos www.jiji-boutique.se enligt lagen om dataskydd.

Var lagrar vi dina data?

Jiji Boutique har åtagit sig att skydda din integritet. All information som du tillhandahåller samlas in säkert genom SSL, vilket betyder Secure Sockets Layer.
SSL är ett protokoll som krypterar din information till koder så att din information hålls säker medan den överförs via internet. Endast din bank har tillgång till din information.

Åtkomst till dina uppgifter

Dina uppgifter kan delas med anställda på Jiji Boutique. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina uppgifter i marknadsföringssyfte till en tredje part utanför Jiji Boutique.

Dina rättigheter

Rätt till åtkomst:

Du har alltid rätt att få information om de personuppgifter som vi har om dig. Du kan kontakta oss, så ger vi dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till portabilitet:

När Jiji Boutique behandlar dina personuppgifter, baserat på ditt samtycke eller avtal, kan du få en kopia på allt. Det inkluderar naturligtvis bara de personuppgifter som du har skickat till oss.

Rätt till rättelse:

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, vilket inkluderar rätten att ha fullständiga personuppgifter ändrade.

Om du har ett Jiji Boutique-konto kan du redigera dina personuppgifter under ditt konto på följande länk: www.jiji-boutique.se/myaccount/.

Rätt till radering:

Du har rätt att radera alla personuppgifter som behandlas av Jiji Boutique när som helst utom i följande situationer:

* du har en pågående fråga hos vår kundtjänst.

* du har en öppen beställning som ännu inte har skickats eller delvis har skickats.

* du har en obetald skuld hos oss, oavsett betalningsmetod.

* din skuld har sålts till en tredje part under de senaste tre åren (alternativt ett år för avlidna kunder).

* om du har gjort några inköp på vår webbplats kommer vi att behålla dina personuppgifter i samband med din transaktion, för bokföringsregler.

Din rätt att invända mot vår direkta marknadsföring:

Du har rätt att invända mot direktmarknadsföring som skickats av oss.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:

* följ instruktionerna i varje marknadsföringsmeddelande.

Hur du efterfrågar dina rättigheter?

Vi tar alltid dataskydd på allvar och därför hanterar du dina förfrågningar i relation till dina rättigheter som anges i texten ovan. Kontakta oss gärna på info@jiji-boutique.se.

Online Köp

Hur vi använder dina personuppgifter?

* Vi kommer att använda dina personuppgifter för att hantera ditt köp online på vår webbplats genom att behandla dina beställningar och returer av våra onlinetjänster, skicka meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina varor.
* Vi kommer att använda dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.
* Vi kommer också att använda dina data för att hantera klagomål och garanti för våra produkter.
* Dina personuppgifter används för att identifiera dig, för att validera din lagliga ålder för att handla online och för att bekräfta din adress för externa partners.

Den typ av personuppgifter som vi behandlar

* kontaktinformation (namn, adress, e-postadress och telefonnummer)
* betalningsinformation och betalningshistorik
* kreditinformation

* beställningsinformation

Om du har ett Jiji Boutique-konto kommer vi också att behandla dina personuppgifter som skickas i relation till kontot.
* kontonamn eller e-post

* shoppinghistorik.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

De av dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att ge dig de tjänster som nämns ovan: företag som behöver validera din adress, kommunikationsbyråer för att skicka dig en orderbekräftelse, lager och distributionsleverantörer i samband med leveransen av din beställning. Betalningstjänstleverantörer för din betalning. Kreditreferensbolag för identitet och kreditkontroller och inkassobolag.

Tänk på att många av dessa mottagande företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter för att hantera och leverera beställningen direkt till dig. Dina data bevaras så länge du är en aktiv kund.

Direkt Marknadsföring

Varför vi använder dina personuppgifter?

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att skicka marknadsföringserbjudanden och inbjudningar via e-post.

Den typ av personuppgifter som vi behandlar

* kontaktinformation som e-postadress, telefonnummer och postnummer
* vilka produkter och erbjudanden du har klickat på

Om du har ett Jiji Boutique-konto kommer vi också att behandla dina personuppgifter som skickas i relation till kontot.
* namn

* adress

* E-post

* shoppinghistorik

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Data som vidarebefordras till tredje part används endast för att ge dig den ovan nämnda tjänsten, till tekniska leverantörer för distribution av fysisk och digital direktmarknadsföring.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina uppgifter i marknadsföringssyfte till tredje part utanför Jiji Boutique.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke till direkt marknadsföring. Sedan tillkommer postmarknadsföring, inklusive kataloger, som kommer att skickas till dig baserat på vårt legitima intresse.

Din rätt att dra tillbaka ditt samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter och invända mot direkt marknadsföring.
När du gör det kommer Jiji Boutique inte att kunna skicka dig ytterligare direkta marknadsföringserbjudanden eller information baserat på ditt samtycke.
Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:
* genom att avregistrera Jiji Boutique direktmarknadsföring.
* genom att kontakta kundtjänst på info@jiji-boutique.se.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer att behålla dina uppgifter för direkt marknadsföring tills du drar tillbaka ditt samtycke, vilket du kan göra genom att skriva till info@jiji-boutique.se.

Jiji-Boutique Konto

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att skapa och hantera ditt personliga konto för att ge dig en personlig och relevant upplevelse på Jiji Boutique.

Vi kommer att förse dig med din orderhistorik och information kring dina beställningar och göra så att du kan hantera dina kontoinställningar. Vi kommer också att ge dig enkla sätt att upprätthålla korrekt och uppdaterad information som kontaktinformation och betalningsinformation.
För att ge dig relevanta produktrekommendationer kommer Jiji Boutique att behandla din navigering på vår webbplats, din shoppinghistorik såväl som de uppgifter du skickade till oss via ditt konto.

Vilka typer av personuppgifter samlar vi in?

Vi behandlar alltid din e-postadress och lösenord som du skickar till oss när du registrerar dig för ett Jiji Boutique-konto.

Vi kommer att behandla följande kategorier av personuppgifter om du väljer att lämna dem till oss:
* kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer, e-post.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om du gör ett köp:
* beställningshistorik

* leveransinformation

* betalningshistorik.

Vi kommer också att behandla följande kategorier av personuppgifter anslutna till dina cookies:
* klicka på historik.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att ge dig de tjänster som nämns ovan; för att optimera webbplatsen använder vi webbplatsbolag och analysverktyg för produktbetyg.

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter för ditt konto baseras på ditt samtycke när du skapar ditt Jiji Boutique-konto.

Hur länge lagrar vi dina data?

Vi kommer att behålla dina data så länge du har ett aktivt Jiji Boutique-konto.
Du har rätt att stänga ditt konto när som helst. Om du väljer att göra det kommer ditt konto att tas bort permanent. Vi kommer dock att behålla dina personuppgifter om det finns några lagliga krav på det och om det finns en öppen tvist.

Hur du månar efter dina rättigheter?

Dataskydd är viktigt för oss, och därför hanterar vi dina förfrågningar i relation till dina rättigheter som anges ovan. Du kan alltid kontakta oss på info@jiji-boutique.se.

Kundservice

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att hantera dina frågor, för att hantera klagomål och garanti för produkter samt för tekniska supportfrågor via e-post, telefon och via sociala medier.
Vi kan också kontakta dig om det finns problem med din beställning.

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

* kontaktinformation som namn, adress, e-postadress och telefonnummer
* betalningsinformation och betalningshistorik
* kreditinformation
* beställningsinformation
* konto eller medlemsnummer
* all korrespondens i ärendet.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att ge dig de tjänster som nämns ovan.

Hur länge lagrar vi dina data?

Under ett år, om inte:
* du har en pågående fråga med kundservice.
* du har en obetald skuld hos Jiji Boutique, oavsett betalningsmetod.

* din skuld har sålts till en tredje part under de senaste tre åren (alternativt ett år för avlidna kunder).
* din kreditansökan har avvisats inom de senaste tre månaderna.
* om du har gjort något köp, kommer vi att behålla dina personuppgifter i samband med din transaktion, för bokföringsregler.

Din rätt att invända mot behandling baserat på legitimt intresse

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, vilka är baserade på Jiji Boutiques legitima intresse. Jiji Boutique kommer inte att fortsätta behandla personuppgifterna om vi inte kan visa en legitim grund för processen som åsidosätter ditt intresse och dina rättigheter eller på grund av juridiska fordringar.

Utveckling och förbättring

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi kommer att använda data för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för alla våra kunder. För detta ändamål kommer vi inte att analysera dina data på en individuell nivå, all bearbetning kommer att utföras på pseudonymerad data.

Detta inkluderar analys för att göra våra tjänster mer användarvänliga, till exempel att ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som vanligtvis används av våra kunder på vår webbplats.

Analysen används också för att utveckla och ständigt förbättra det logistiska flödet av varor genom att förutse inköp, lager och leveranser samt vår resurskapacitet ur hållbarhetssynpunkt genom att effektivisera inköp och schemaläggning av leveranser.

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

* kundnummer

* land

* kontoinställningar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om du har handlat hos oss:
* beställningshistorik

* leveransinformation

* betalningshistorik

Vi kommer också att behandla följande kategorier av personuppgifter kopplade till cookies:
* klicka på historik.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att ge dig de tjänster som nämns ovan.

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter, för att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter, baseras på vårt legitima intresse.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer att behålla dina data så länge du har ett aktivt Jiji Boutique-konto.
När ditt konto har avslutats kommer din data att raderas.

Fullgörande av rättsliga förpliktelser

Varför vi använder dina personuppgifter?

För att uppfylla skyldigheter i lagar, domstolsavgöranden och beslut från myndigheter. Det inkluderar att använda dina personuppgifter för att samla in och verifiera bokföringsuppgifter för att följa bokföringsreglerna.

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

*kundnummer

*ordernummer

*namn

*postadress

*transaktionsbelopp

*transaktionsdatum.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Din data kommer att delas inom Jiji Boutique.
Vi delar också dina personuppgifter med IT-företag som tillhandahåller systemlösningar för bokföring.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter i enlighet med svensk bokföringslag.

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Cookies består av textfiler som är lagrade på din dator, vilket gör det möjligt för dig att till exempel lägga till objekt i din online-kundvagn. Om du föredrar att inte använda cookies kan du inaktivera cookies i inställningarna för din webbläsare.

Få de senaste nyheterna

Följ Oss

Prenumerera och spara 10% på din första beställning!

Tack för att du gick med oss! Skriv in Rabattkoden V8TFD3EP i rutan nedanför och spara 10% på din första order.

Cart
  • No products in the cart.